Operacions

Regulars

Són les rutes base de CAT i abasten sobretot Europa, però també altres parts del món seguint la filosofia de l’aerolínia.

Alternatives

Són activitats puntuals o de certa durada, individuals o col·lectives de caire divers, creades a iniciativa del responsable d’operacions o d’un o més pilots.

Els pilots de CAT només poden sumar hores en el seu historial quan volin les rutes autoritzades per la companyia (operacions regulars o operacions alternatives) i d’acord amb el seu nivell i habilitació, ja sigui domèstica o internacional. Això no impedeix que qualsevol membre pugui fer vols privats utilitzant la seva matrícula de CAT, però les hores volades en aquest cas no li seran afegides al seu historial al no ser una ruta autoritzada.

Tot i que en la versió de gener de 2008 de ServInfo la nostra aerolínia ja hi ha estat inclosa i ja ho érem a VRoute, en els REMARKS del pla de vol tramés SEMPRE hem de posar-hi VOICE CATALONIAN.

Preferentment, la ruta es prendrà de VRoute. En cas que aquest no tingui la ruta disponible, es recomanable utilitzar RouteFinder per trobar-ne una relativament real. En qualsevol cas, és obligatori trametre el pla de vol a VATSIM mitjançant el vincle a l’Oficina de Plans de Vol de myVATSIM. Encoratgem els pilots de CAT a afegir o esmenar a VRoute les rutes de l’aerolínia que no estiguin disponibles.

caCatalà