FSAcars


Com instal·lar, configurar i fer-ne ús de la “blackbox”?

Què fer en cas de “Tampered Log”:

Un cop funcionant FSAcars, en cas de rebre el missatge “Tampered Log” vegeu la pàgina Problema “Tampered Log”

Què fer en cas de “Buffer overrun”:

Un cop funcionant FSAcars, en cas de rebre el missatge “Buffer overrun” vegeu la pàgina Problema “Buffer overrun”

Pas 1

Descarregar els fitxers comprimits ZIP “FS ACARS 4.0.11” i “FS ACARS 4.0.15 Update” de Grupo SATA Virtual

Pas 2

Descarregar d’aquí el fitxer “CAT_FSACARS.zip”

Pas 3

Extreure de “fsacars4.zip” a qualsevol carpeta temporal o secundària i executar el fitxer d’instal·lació “fsacars.msi”. Això instal·larà FSACARS v4.0 al directori que escolliu, que per defecte és c:\Archivos de programa\FSacars\. Prendre nota d’aquesta ubicació que després haurem de copiar manualment uns fitxers! L’opció “Everyone” o “Just me” és personal de cada usuari, però recomano “Everyone”. 
NO POSEU EN MARXA FSACARS FINS QUE S’INDIQUI A LA GUIA D’ÚS!

Pas 4

Extreure de “fsacars4015.zip” a la carpeta del punt 3 on tenim instal·lat FSAcars els fitxers “fsacars.exe” i “fsacars.ori”, sobreescrivint els antics existents.

Pas 5

Extreure de “fsacars4.zip” a qualsevol carpeta temporal o secundària i executar el fitxer d’instal·lació “fsacars.msi”. Això instal·larà FSACARS v4.0 al directori que escolliu, que per defecte és c:\Archivos de programa\FSacars\. Prendre nota d’aquesta ubicació que després haurem de copiar manualment uns fitxers! L’opció “Everyone” o “Just me” és personal de cada usuari, però recomano “Everyone”. 
NO POSEU EN MARXA FSACARS FINS QUE S’INDIQUI A LA GUIA D’ÚS!

Pas 6

Esborreu del directori on tenim instal·lat FSAcars el fitxer “fsacars.ini”.

Pas 7

Per tal de personalitzar el FSAcars per cada pilot cal fer algunes modificacions al fitxer CAT.ini. Per fer-les, cerqueu aquest fitxer en el directori principal de FSAcars i editeu-lo amb el Bloc de Notes, per exemple.

Cercar a la secció [FSacars] la línia que conté PilotNumber=0xx i substituir les “xx” pel vostre número de pilot de Catalonian. p.ex. PilotNumber=019.

Cercar la secció [Log] i substituir TOT el que hi hagi dins d’aquesta secció per:

Log=http://acars.catalonian-airlines.cat/rebre_pirep.php
passwd=XXXXX
Mail=
URL=

A la línia passwd substituiu les XXXXX pel vostre mot de pas utilitzat per trametre PIREPs pel sistema antic.

Cerqueu la secció [SendLog] en el fitxer CAT.ini (hauria d’estar a continuació de la [Log] i a la línia Password= posar 1 de tal manera que quedi
Password=1.
Deseu el fitxer CAT.ini i fet això hauria de funcionar normalment.

Pas 8 (opcional)

  • INSTAL·LACIÓ GAUGE ALS PANNELLS DELS AVIONS:

    NOTA: La instal·lació de la “Gauge” NO ÉS ESTRICTAMENT NECESSÀRIA pel correcte funcionament de FSAcars. Des de Catalonian NO RECOMANEM instal·lar-la degut a que consumeix molts recursos del vostre PC, però cadascú/na és lliure de fer el més convenient per a ell/ella.
    Heu d’instal·lar i configurar la “gauge” per cadascun dels pannells dels avions on penseu fer servir FSAcars ABANS de posar en marxa el simulador! Trobareu el programa “Gauge Installer” al grup de programes sota FSACARS. a) Seleccioneu la carpeta on teniu instal·lat el Flight Simulator quan el Gauge Installer us ho demani. b) Per seleccionar l’avió i el pannell feu FILE –> OPEN. c) La finestra “Panel Selection” és bastant intuïtiva i un cop seleccionats premeu “OK”. d) Configureu al vostre gust posició i grandària de la “Gauge” i del “Toggle Button” (busqueu-lo pel pannell). e) FILE –> SAVE per que no es perdi res i tanqueu. Hi ha a més un manual força exhaustiu en PDF (Gauge installer manual.pdf).