OPS Especials

DESCRIPCIÓ

Són operacions singulars a proposta de qualsevol pilot o pilots que, necessàriament, han de tenir el nivell i l’habilitació que calgui per volar-les.

Aquests esdeveniments tindran una bonificació del 50% (Ponderació = 1,5) sempre i quan es completi la totalitat de l’operació.

Requisits

Habitualment constaran de més d’una etapa, tot i que excepcionalment es podran aprovar operacions especials basades en una sola etapa.

La justificació (objectiu) de l’esdeveniment ha d’incloure, com a mínim, un motiu de publicitat per a la LAV i CAT podrà fer us de l’esdeveniment com a part de la seva activitat de difusió pública.

Són operacions especials que exigiran la constància del pilot per a completar-les. La seva creació correspon exclusivament a iniciativa d’un o més pilots que hauran de tenir el nivell i l’habilitació necessaris per volar-les.

OPS actives:

Un tomb pels Estats de la Unió Europea perquè se’ns conegui.

Portar a la base de Barcelona els avions que hem comprat.

OPS passades o previstes:

Un vol a l’antiga, per posar a prova les nostres habilitats. Aquesta és una operació que fem al menys un cop a l’any.

Són Operacions Especials endegades per commemorar qualsevol esdeveniment històric relacionat amb els Països Catalans, ja sigui de caire aeronàutic o no.
El darrer Esdeveniment Històric celebrat per les Línies Aèries virtuals dels Països Catalans fou la La Ruta dels Almogàvers que aquest any tornarem a fer.

caCatalà