Charter OPS

DESCRIPCIÓ

Són operacions sempre estacionals i de curta durada que s’endeguen per iniciativa del responsable d’operacions o a petició d’un o més pilots, que han de disposar del nivell i habilitació necessaris per volar-la, amb els següents motius:

  • Interès econòmic estacional: Fonamentalment són rutes d’estiu o vacances llargues (Setmana Santa i Nadal).
  • Esdeveniment real: Són rutes de caire internacional, econòmic, turístic, cultural, etc. Per exemple, una cimera econòmica o política, una fira o una exposició internacionals, la Fira d’Abril a Sevilla, una final on jugui un dels nostres equips, un esdeveniment aeronàutic, etc.

Les operacions xàrter tindran una durada mínima de 7 dies i una màxima de 21 dies.

Les operacions xàrter no tenen més bonificació que els minuts volats (Ponderació = 1).

PROCEDIMENT A SEGUIR

Les operacions xàrter s’obren a petició d’un o més pilots adreçada al departament d’operacions. L’aeroport de sortida o d’arribada ha d’ésser dels Països Catalans i no pot ser cap de les operacions regulars.

Aquesta petició ha d’incloure necessàriament:

  • Els motius que, en opinió del pilot, justifiquen l’obertura de la ruta xàrter.
  • Plans de vol d’anada i tornada, de preferència validats a VRoute.
  • Durada de validesa de l’operació (dins els límits indicats).

El departament d’operacions aprova o no la ruta atenent la rellevància de la proposta. En cas d’aprovació, es fa públic al web o la llista de correu dels pilots incloent-hi el termini de validesa.

El pilot o pilots que han proposat l’operació xàrter estan obligats a volar-la, altrament el departament d’operacions es reserva el dret d’acceptar noves propostes d’aquest pilot o pilots.

Durant el termini de vigència de l’operació, qualsevol pilot és autoritzat a volar aquesta ruta, sempre i quan disposi del nivell i habilitació necessaris.

en_GBEnglish (UK)