NOTAM: Fly-In LEBL Barcelona Real Ops 2014

Printer-friendly versionPDF version

*******************************************
 NOTAM: Fly-In LEBL Barcelona Real Ops 2014
*******************************************

gener de 2014

Benvolguts companys pilots de Catalonian,

Vatspa organitza enguany les Real Ops 2014 en un dels hubs que la nostra companyia té, LEBL-Barcelona. És per tant una oportunitat magnífica per que puguem participar tots els pilots de Catalonian tot i les evidents dificultats que presenten totes les Real Ops a les companyies virtuals que no disposen d'una homònima real en el sistema automàtic de reserves de slots sense "codeshare". 

dissabte 25 de gener de 2014

entre les 1500z i les 2100z .


flyer.jpg
 

Teniu tota mena d'informació addicional a la web de VATSPA.AERO. Donat a que no existeix la possibilitat de fer una reserva de slot amb "codeshare" (codi compartit) els pilots de Catalonian estem exempts de l'obligació de fer aquesta reserva. 
  

OBJECTIUS
 • Participar en un Fly-In: Són esdeveniments col·lectius organitzats per qualsevol vACC o LAVs de VATSIM, on la participació d'un determinat pilot està supeditada a les limitacions particulars en funció del seu nivell i habilitació.
DESCRIPCIÓ
 • La sortida ó arribada haurà de ser LEBL Barcelona i recíprocament qualsevol aeròdrom del món (pilots amb habilitació internacional) ó aeròdroms dels FIR LECM i LECB (pilots amb habilitació domèstica amb base al FIR LECB).
 • Ponderació: Els vols Fly-in tenen una ponderació d' 1,25.
 • Un pilot pot volar més d'una operacio, sempre dins l'horari que es realitzi el Fly-In.
TERMINI I
INSCRIPCIÓ
  • Operacions vigent entre les 15:00 UTC i les 21:00 UTC del 25.01.2014
  • No cal inscripció, però sí notifiqueu per correu electrònic a la LLISTA de CAT-PILOTS la vostra intenció de participar al Fly-In.
  • No cal fer reserva de sortida o arribada en el sistema de VATSPA.
REQUISITS
 • Nivell mínim de Segon Oficial d'Hèlix (H-SO) amb base al FIR LECB.
 • Habilitació domèstica.
 • La sortida o arribada haurà de ser LEBL Barcelona (vegeu apartat de DESCRIPCIÓ).
 • L'avió o avions a utilitzar són a discreció del pilot en funció del seu nivell i escala dintre dels disponibles a la flota de CAT.
 • Les rutes estaran condicionades a l'habilitació del pilot.
PIREPs
 • L'ID-POV és 1001 (En FSAcars posar CT1001 al camp del codi de pla de vol Flight IATA).
 • El PIREP haurà d'incloure en l'apartat COMMENTS C VOICE CATALONIAN / LEBL Real Ops 2014
 • Com sempre, cal trametre el Pla de Vol a través de l'oficina de plans de vol de VATSIM i afegir al camp 11 (Remarks) el text
  VOICE CATALONIAN / LEBL Real Ops 2014

 

Per qualsevol dubte o consulta, formuleu-ho preferentment a la llista de pilots ó poseu-vos en contacte amb el departament d'operacions

Salut,

--
Pablo Carbonell-Klempt
Responsable d'Operacions i Professionalització
 
CATALONIAN AIRLINES
danger4k_logo.gif

Powered by Drupal - Modified by Danger4k